Cast iron welding

Svařování litiny - Koryto lisu Cast iron frames welding. Cast iron welding without disassembling.
Svařování litiny - Koryto lisu Cast iron frames welding. Cast iron welding without disassembling.
Svařování litiny - Rameno nakladače Welding of cast iron arms.
Svařování litiny - Rameno nakladače Welding of loader tipping arm .
Svařování litiny - Nákres svařeného motoru Cast iron parts welding
Cast iron and aluminium engine blocks without disassembling.
Svařování litiny - Nákres ozubeného kola Broken cast iron parts welding
Svařování litiny - Nákres výfuku Cast iron exhaust pipes welding.